Methodieken

Gepubliceerd op 19 januari 2019 om 20:27

Mensen worden gelukkig en succesvol wanneer ze verder kijken dan alleen hun uiterlijk gedrag. Als zij zich alleen bewust zijn van wat ze doen, maar ze hebben geen inzicht in hun onbewuste -dat wat het gedrag aanstuurt-, is het lastig te bepalen wat hun EIGEN richting is.

Om erachter te komen wat het onbewuste deel van mensen is, werk ik in coaching en training met methodieken die zichtbaar wat zich in de onderstroom afspeelt. Mensen gaan zichzelf snappen en zo ontstaat rust, ruimte en energie om keuzes te maken die passen bij wie zij zijn. 

 

"Aandacht voor de natuur van de mens maakt het onzichtbare zichtbaar. 
Dit resulteert in verantwoordelijkheid, geluk en succes."

 

 • Human Being Management | geeft naast de structuur en cultuur van teams en organisaties, juist de natuur van het individu een plek en podium. HBM gaat over de interactie van mensen in organisaties, hun gedrag en hun manier van samenwerken. In coaching en training doorlopen de Circle of Change. Zonder de ambitie van zelfreflectie is er geen vervolgstap mogelijk. Je gaat van 2D naar 3D; van dat wat je je bewust bent, naar dat wat je je onbewust bent. De zelfreflectie creëert ruimte voor bewustwording: er ontstaan momenten waarop je ‘begrijpt’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd en wat de oorzaak, basis en functie daarvan zijn. Door dit nieuwe zicht op jezelf ontstaat beslisruimte: je oordeelt en beslist vanuit een nieuw en breder bewustzijn. Je projecteert problemen niet langer naar buiten, maar zoekt de oplossing in jezelf. Dit zorgt ervoor dat je jouw veranderproces kunt omzetten in gerichte acties. Je neemt verantwoordelijkheid voor al je handelen.

 

 • Deep Democracy | gaat over inclusieve besluiten nemen. Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen op een teamdag? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego's? De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.

 

 • Systemisch werken | geeft een vertaling van individuele symptomen naar groepspatronen.

  Er zijn van die situaties waar je maar geen vat op krijgt. Er zijn van die vragen die je maar niet kunt beantwoorden. Er zijn van die patronen die je wilt veranderen, maar het lukt je niet echt. Je hebt er genoeg over gepraat, maar dat loste te weinig op. Je voelt een zekere mate van onmacht. Vaak ligt de grondoorzaak dan in iets dat zich niet op psychologisch of cognitief, maar op systemisch niveau afspeelt. De systeemaanpak kan dan veel inzicht geven, wat helend werkt en geeft vaak ook een oplossingsrichting.

  Tijdens en na de coaching komt er een proces in beweging om oude, of niet werkende patronen te kunnen laten varen en nieuwe wegen in te kunnen slaan. Er ontstaat een ander perspectief, van waaruit het vraagstuk er anders uitziet, een andere vraag is geworden, of zelfs geen vraagstuk meer is.

  Systemisch werk is een enorme verrijking van onze mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij (levens)vragen. Voor organisaties, teams, supervisanten, kan systemisch werk een snelle, diepgaande manier zijn om vraagstukken te onderzoeken, verstoringen in het systeem op te lossen of oplossingsrichtingen te vinden en uit te proberen. Ik houd van systemisch werk, omdat het zo’n prachtige energie heeft en geeft. Het werkt niet met het verstand, het werkt zonder oordelen en op een diep niveau van liefde. Het is niet op zoek naar fouten, het is uit op heling en oplossingen.

   

 

Aan de slag met deze methodieken?


«   »