Jouw proces

Goed om te weten | Tijdelijk stilstaan leidt doorgaans tot vooruitgang • Ik zet me in om geen oordeel te hebben over wat zich aandient, wat iemand denkt, vindt, voelt of ooit gedaan hebt (en weet dat dat maar deels mogelijk is) • Er is geen kant-en klare formule voor succes • Jij neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkeling en groeiproces.


Bovenstaande randvoorwaarden vormen de basis voor de volgende stappen


Zelfreflectie | We staan stil en kijken terug naar waar jij of jouw team of organisatie vandaan komt.

Voor alles is ruimte: the good, the bad and the ugly. Hier gaat het om reflectie op innerlijk, onbewust handelen. Van 2D naar 3D. Voor die reflectie is nieuwsgierigheid en moed nodig. Er wordt een paralel gelegd tussen de actuele situatie en  gebeurtenissen in het verleden of vergelijkbare situaties in systemen. Soms zijn de inzichten die ontstaan al heel helend voor de medewerker(s). 

Om zelfreflectie op gang te brengen werk ik met verschillende tools; ACT, systemische oefeningen, bokscoaching en uitdagende opdrachten die laten zien hoe patronen en structuren lopen.

Bewustwording | Er ontstaat zicht op bewust gedrag én onbewuste aansturing.  

Tijdens het reflecteren op het onbewuste handelen, het fysiek bewust worden tijdens het boksen en het ontwarren van systeempatronen komt er een moment van 'begrip’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn ontstaan of aangeleerd, en wat de oorzaak, basis en winst daarvan is. Deze bewustwording is uiterst duurzaam: een onbewust deel is het bewuste deel toegevoegd. Mensen die geleerd hebben te reflecteren op hun onbewuste, raken dit nooit meer kwijt. 

Doordat je jezelf of elkaar gaan snappen, ontstaat rust, ruimte en energie voor nieuwe en passende keuzes.

Vergroten beslisruimte | Door nieuwe inzichten ontstaat ruimte voor nieuwe keuzes.

Dit betekent concreet dat er meer keuzevrijheid is verkregen. Vroeger werd er gekozen op basis van gewoonte of misschien wel angst, nu wordt er bewust gekozen, vanuit een nieuw en breder bewustzijn. Problemen worden niet langer naar buiten geprojecteerd, je zoekt de oplossing in jezelf, ook bij lastige omstandigheden, strubbelingen, conflicten en irritaties.

Zelf kiezen waar naartoe, door inclusieve besluitvorming. Verkennen van alle argumenten voor-en tegen bepaalde keuzes, waarbij juist de 'uitzonderlijke wijsheid' spreekrecht heeft.

Verantwoordelijkheid nemen | Bewuste keuzes leiden tot eigen regie op werk en leven.

Verantwoordelijkheid leidt tot ondernemerschap. Als de je weet wat jouw kwaliteiten zijn, welke mogelijkheden je hebt maar ook beseft wat je belemmeringen zijn, kan je je plek innemen: gaan staan voor wie je bent, wat bij je past en wat je belangrijk vind. Dat is innerlijk ondernemerschap. Hierdoor wordt de draagkracht voor het nemen van verantwoordelijkheid op persoonlijk- en teamniveau vergroot. 

Het telkens doorlopen van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid is een continu proces van verandering, ontwikkeling, groei en verbetering.