Leidende Principes

€ 997,00

'Elke organisatie is ooit ontstaan. Er waren behoeftes in de buitenwereld, en de organisatie kan daar op een bepaalde manier in voorzien. Ze zijn bepalend voor het bestaansrecht van de organisatie. Op de een of andere manier stuurt deze ontstaansreden het handelen van individuen in de organisatie. Dit sturend mechanisme wordt ook wel het leidend principe genoemd. Het geeft kracht en richting en komt en stuurt van binnenuit. Anders dus dan visie en missie, die met het hoofd geformuleerd worden. Zicht en commitment op deze principes geven de (mensen in de) organisatie duidelijkheid, rust en veiligheid.' (Siebke Kaat)

 

In deze sessie onderzoeken we

  • wat de leidende principes van de organisatie zijn
  • of de deelnemers zich kunnen verbinden aan deze principes, en welk van deze principes voor hen op 1, 2, 3, ect staan
  • of er wellicht strijd is door verschil van mening betreft deze ranking
  • hoe passende verantwoordelijkheid genomen kan worden vanuit deze principes

 

Inzichtelijk maken en bespreken van leidende prinicipes draagt bij aan een vitale organisatie.

 

Info

Plaats: Locatie in overleg

Duur: 3,5 uur

Max aantal deelnemers: 8 

     

    volgende sessie >>